Zimowiska dla dzieci KRUS 2019

Zapraszamy do skorzystania z oferty zimowego wypoczynku dla dzieci rolników podlagających USR organizowanego przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Wypoczynek ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany jest ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750 zł na każdego uczestnika. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 (022) 826 11 68.