Społeczny Punkt Doradztwa Zawodowego

Związek Młodzieży Wiejskiej Informuje, iż z dniem 1 lutego 2018 roku rozpoczął swoją działalność Społeczny Punkt Doradztwa Zawodowego przy biurze krajowym Związku Młodzieży Wiejskiej. W ramach punktu świadczone są usługi bezpłatnego doradztwa zawodowego.

 

Z usługi mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane od 16 roku życia bez względu na wykształcenie czy zamieszkanie. W ramach punktu beneficjenci będą mogli skorzystać z:

- konsultacji zawodowych dotyczącej predyspozycji uczestnika,

- diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów,

- przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania lub Indywidualnej Ścieżki Reintegracji zgodnie z zapotrzebowaniem uczestnika,

- możliwości skorzystania z pośrednictwa pracy.

 

Zapewniamy komfortowe warunki realizacji doradztwa z możliwością skorzystania z komputera z dostępem do internetu oraz wydruku CV lub innych materiałów dotyczących doradztwa zawodowego.