XXXII Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - podsumowanie

Związek Młodzieży Wiejskiej już po raz XXXII zorganizował Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej. Tegoroczny Festiwal został zrealizowany przy plaży miejskiej w Sławie w dniach 26 czerwca - 30 czerwca 2018 r.

 

Celem Festiwalu jest poszukiwanie indywidualności twórczych oraz osobowości artystycznych w środowisku młodzieży kultywującej tradycje folklorystyczne lokalnych społeczności. Dzięki tej inicjatywie zachęcamy młodych ludzi do głębszego poznawania i ochrony regionalnego oraz narodowego dziedzictwa. Propagujemy aktywne i świadome uczestnictwo w życiu i rozwoju wspólnot z których wywodzą się nasi uczestnicy. Staramy się również zmobilizować grupy biorące udział w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej do kreatywnego działania w kształtowaniu własnego otoczenia i krajobrazu kulturowego. Skłaniamy do poszukiwania oryginalnych metod promocji własnego dorobku i osiągnięć twórczych. Festiwal przyczynia się też do integracji młodzieży z różnych regionów Polski. Tworzy więzi wspólnotowe młodego pokolenia Polaków w oparciu o wartości kultury narodowej i dziedzictwo tożsamości regionalnej.

 

W Festiwalu uczestniczyli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych którzy rywalizowali w następujących kategoriach tematycznych:

        1) Rękodzieło artystyczne – strachy na wróble

        2) Tradycyjne obrazki obyczajowe z życia dawnej wsi

        3) Taniec narodowy lub towarzyski

        4) Muzyka ludowa

        5) Konkurs - niespodzianka

        6) Śpiew

        7) Tańce ludowe

        8) Konkurs krasomówczy

 

 

W tegorocznej edycji podczas Gali Finałowej Festiwalu udział wzięły 3 zakwalifikowane zespoły.

Znalazły się wśród nich:

        • Zespół Folklorystyczny „Gwoździec” z Gwoźdźca

        • Regionalny Zespół „Dolina Słomki” ze Stronia

        • Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy

 

Powyższe przeglądy konkursowe realizowane były na terenie przy plaży miejskiej w Sławie na specjalnie do tego celu rozstawionej scenie i cieszyły się zainteresowaniem ze strony spacerowiczów. Widownię stanowili głównie turyści, mieszkańcy Sławy oraz dzieci przebywające w tym czasie na koloniach letnich.

 

 

W dniu 29.06.2018 r. o godzinie 15.20 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Sławie odbyła się Msza Święta w oprawie muzycznej zespołów ludowych. Następnie zespoły uczestniczące w Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej zwartym szykiem przemaszerowały ulicami Sławy w barwnym korowodzie. Bezpośrednio po dotarciu na teren plaży głównej rozpoczęła się Gala Finałowa Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Po uroczystym otwarciu, odbyły się finałowe występy sceniczne wszystkich trzech polskich zespołów oraz dodatkowy występ zespołu dziecięcego z Gwoźdźca.

 

 

 

Następnie Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach oraz w klasyfikacji ogólnej. W składzie Komisji Konkursowej zasiadali:

        1. dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy/etnolog - Przewodniczący Komisji,

        2. mgr Kazimierz Budzik – etnograf/muzyk - Członek Komisji,

        3. mgr inż. Zofia Skwarło – etnochoreograf/ regionalista - Członek Komisji,

        4. mgr Agnieszka Wargowska-Dudek – choreograf/animator kultury - Członek Komisji

 

Przewodniczący komisji odczytał listę laureatów tegorocznej edycji Festiwalu, którymi okazali się:

        MIEJSCE I: Zespół Regionalny PNIOKI z Sadku-Kostrzy,

        MIEJSCE II: Zespól Folklorystyczny „Gwoździec” z Gwoźdźca,

        MIEJSCE III: Regionalny Zespół „Dolina Słomki” ze Stronia.

 

Nagrody oraz dyplomy wręczył Przewodniczący Rady Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Adam Nowak.

 

 

 

 

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i instytucjonalnemu Patronów tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej:

        • Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach - największe w Polsce centrum hurtowej dystrybucji świeżych owoców i warzyw,

        • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

        • Urząd Miejski w Sławie

        • Portal internetowy: www.gminaslawa.pl

 

 

 

 

Tegoroczna XXXII edycja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej po raz kolejny zakończyła się sukcesem gdyż ponownie spełnił on swoją rolę w propagowaniu i upowszechnianiu ludowego dziedzictwa narodowego . Mamy nadzieję, że przyszłe edycje Festiwalu przyciągną jeszcze większą liczbę zespołów oraz zaowocują wzrostem zainteresowania kulturą ludową wśród młodzieży wszystkich regionów Polski.

 

 ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WIDEORELACJI Z WYDARZENIA >>klik<<