Jesteś tutaj:

Ogłoszenie nr 2/WM/2018

Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert na realizację kursu operator koparkoładowarki w zakresie klasy III uprawnień w ramach projektu pt.: „Lepsza przyszłość”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Załączniki: Rozeznanie rynku

 

Pliki do pobrania:

Rozeznanie rynku