Podsumowanie Finału Krajowego OMPR 2018

XXXVI Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej odbył się w dniach 15-16 marca 2018 roku. Olimpiada adresowana jest dla uczniów i studentów kierunków rolniczych oraz rolników indywidualnych którzy nie przekroczyli 40 roku życia.

 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Dr Czesław SiekierskiPrzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego,

Prof. Dr hab. inż. Włodzimierz SadyRektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,

Wiktor SzmulewiczPrezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli:

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

 

Patroni przedsięwzięcia:

 

 

 

 

W tegorocznej edycji Olimpiady zmierzyło się ponad 2200 uczestników eliminacji środowiskowych, w tym 514 uczestników eliminacji wojewódzkich. Finał Krajowy który podzielony jest na trzy etapy rozpoczął się 15 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. Do pierwszego etapu Finału Krajowego OMPR, jakim jest test wiedzy, przystąpiło 64 najlepszych uczestników Finałów Wojewódzkich, spośród których 43 osoby zakwalifikowały się do części praktycznej. Uczestników egzaminowała Komisja w skład której weszli pracownicy Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach. W ten sposób wyłoniono 21 laureatów Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W dniu 16 marca 2018 roku 10 uczestników z najlepszymi wynikami z części testowej i praktycznej zmierzyło się w końcowym etapie Olimpiady podczas Targów Techniki Rolniczej AGROTECH na Targach Kielce. Finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przed Komisją w składzie:

 

Przewodnicząca Komisji: dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

dr inż. Urszula Sadowska- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr inż. Dariusz Baran - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,

mgr inż. Krystyna BanaśPowiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kielcach ŚODR Modliszewice,

dr inż. Małgorzata Powałkamagazyn technologii bezorkowych "Bez Pługa"

 

Galę Finałową XXXVI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych otworzył Dariusz Suszyński Prezes Związku Młodzieży Wiejskiej. Gala Finałowa była jednocześnie inauguracją obchodów 90-lecia powstania Związku Młodzieży Wiejskiej

 

Głos zabrali również honorowi goście:

- dr Czesław SiekierskiPoseł do Parlamentu Europejskiego oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

- Karol DobrowolskiWiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej

 

Zwycięzcą XXXVI Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018 okazał się Roman Bathelt rolnik z gminy Jaworze nieopodal Bielsko-Białej w woj. śląskim.

 

Relacja filmowa z Finału Krajowego Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018:

 

 

Partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia:

 

Wydarzenie było możliwe do zrealizowania dzięki współpracy z partnerami wspierającymi:

- Targi Kielce S.A.,

-Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach,

-TopTraktor.pl – portal ogłoszeń rolniczych,

-365FarmNet – oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem,

-Pronar – producent sprzętu rolniczego,

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

-Praska Giełda Spożywcza – rynek zakupu hurtowego,

-Procam- producent nawozów precyzyjnych,

-Związek Sadowników RP,

-Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego – producent kwalifikowanego materiału siewnego

-Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych,

-BASF Polska – producent chemii rolniczej,

-CLAAS Polska,

-Centralna Biblioteka Rolnicza.

 

Patronat medialny nad wydarzeniem obieli:

-Targi Kielce S.A. – centrum targowo- wystawiennicze

-TopAgrar– gazeta rolnicza

-Bez Pługa – magazyn technologii bezorkowych

-Zielony Sztandar – tygodnik ludowy

 

Lista Zwycięzców Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018

miejsce

Imię i Nazwisko

województwo

1

Roman Bathelt

śląskie

2

Andrzej Szubert

łódzkie

3

Dawid Nenczak

kujawsko-pomorskie

4

Eryk Wąsowski

warmińsko-mazurskie

5

Bartłomiej Kowalski

kujawsko-pomorskie

6

Łukasz Zabost

mazowieckie

7

Tomasz Musiał

lubuskie

8

Piotr Bednarczyk

lubelskie

9

Maciej Chlebowski

mazowieckie

10

Kacper Kucharczyk

lubuskie

 

Partnerzy i sponsorzy przedsięwzięcia: