Wyniki do ogłoszenia nr 23/MAZ/2017

Informacja o wyborze oferty na pośrednictwo pracy w ramach projektu pt. "Rynku pracy nadchodzę! Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo z Mazowsza", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, VIII Oś Priorytetowa - Rozwój rynku pracy, Działanie 8.2 - Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo.

 

Pliki do pobrania:

Informacja o wyborze oferty