Jesteś tutaj:

Aktywna Wioska

Związek Młodzieży Wiejskiej pragnie poinformować, że rozpoczął realizację pilotażowego projektu  - Aktywna Wioska. Projekt kierowany jest do młodych liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnych społeczności. Projekt o charakterze szkoleniowym obejmuje tematykę:

 

- różnicowania prowadzonej działalności w kierunku pozarolniczym

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

 

Celem projektu jest identyfikacja, analiza i rozpowszechnianie oraz wymiana informacji, wiedzy z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, wśród wszystkich zainteresowanych – zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Celem pośrednim jest natomiast podniesienie efektywności działań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013.

W ramach planowanych seminariów planuję się omówienie możliwości i zakres działań możliwych do podjęcia przez młode osoby w sektorze:

 

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

- usług dla ludności;

- sprzedaży hurtowej i detalicznej;

- rzemiosła lub rękodzielnictwa;

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;

- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;

- usług transportowych;

- usług komunalnych;

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;

- magazynowania lub przechowywania towarów;

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału!