Wędrówka Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym

 

W dniach 19-20 lipca br. odbędzie się dwudniowy wyjazd studyjny pn. "Wędrówka Sandomierskim Szlakiem Jabłkowym - wyjazd studyjny do województwa świętokrzyskiego", realizowany w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

W wyjeździe weźmie udział 30-osobowa grupa młodych rolników, sadowników, liderów społeczności lokalnych oraz członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych województwa śląskiego, w wieku od 18 do 35 roku życia. Głównym celem realizacji zadania jest upowszechnienie innowacji w dziedzinie turystyki wiejskiej oraz przykładów podnoszenia jakości życia na obszarach wiejskich poprzez kultywowanie dziedzictwa kulturowego i promocję produktu lokalnego. Celem szczegółowym zadania jest promocja wsi wśród beneficjentów zadania jako miejsca przyjaznego do życia, wypoczynku i rozwoju zawodowego poprzez przedstawienie atrakcyjnych form urozmaicenia oferty turystycznej wpływającej na rozwój obszarów wiejskich oraz promowanie wykorzystania funduszy europejskich w celu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich sprzyjającej tworzeniu nowych miejsc pracy oraz aktywizacji społeczności lokalnej.

W programie wyjazdu przewidziano:

- prezentację "Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego" przeprowadzoną przez przedstawiciela stowarzyszenia SSJ,

- wizytację Inkubatora przetwórczego i Centrum Produktu Lokalnego w Dwikozach,

- zwiedzanie winnicy, krótka lekcja z historii i uprawy winorośli, - zwiedzanie jedynego w regionie miejsca wystawienniczo-ekspozycyjnego - Izby Tradycji Ogrodniczej w Obrazowie,

- wizytę w tłoczni soków - poznanie linii technologicznej produkcji, degustacja soków z owoców i warzyw pochodzących z Ziemi Sandomierskiej,

- wizytę w 100 letnim Młynie w Trzykosach, spotkanie z wybranymi twórcami i rękodzielnikami ze szlaku artystycznego SSJ oraz przedstawienie działalności i prac.

Szczegóły i zapisy pod numerem tel. 34 324 97 25 oraz na stronach internetowych www.zmw.pl i www.zmwczestochowa.pl.

 

Zachęcamy również do zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu http://ksow.pl.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy