Jesteś tutaj:

Let us animate!

Projekt "Let us animate!" jest inicjatywą młodzieży z Polski, Węgier i Litwy. W działaniu biorą udział łącznie 54 osoby. Głównym celem działania jest wzrost umiejętności z zakresu prowadzenia animacji podopiecznych, w oparciu o doświadczenia międzynarodowe oraz umiejętności pozyskane w trakcie warsztatów. Podczas kilkudniowego spotkania uczestnicy wymienią się doświadczeniem poprzez prezentowanie swoich umiejętności, ćwiczenia, pracę na zasadach grupy samokształceniowej oraz wzajemne uczenie się.


Projekt „Let us animate!” opracowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej finansowany jest ze środków Programu Erasmus +.