Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich

Akademickie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich   to cykl 6 konferencji poświęconych zagadnieniom związanych problematyce obszarów wiejskich:
•    zrównoważonemu rozwojowi,
•    bioróżnorodności,
•    funduszom europejskim,
•    rozwojowi przedsiębiorczości,
•    funkcjonowaniu samorządu lokalnego,
•    inwestycjom w nowe technologie,
•    edukacji na obszarach wiejskich.

 

W ramach w/w  konferencji odbędzie się 18 paneli dyskusyjnych, koordynowanych przez nauczycieli akademickich. Łącznie w konferencjach udział weźmie 600 osób. Przedstawiciele samorządu lokalnego, nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich, przedstawiciele środowisk akademickich. Konferencje odbędą się w 6 największych ośrodkach akademickich:
•    Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
•    Akademia Podlaska w Siedlcach,
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
•    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
•    Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie,
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

  • Projekt będzie realizował następujące cele:
  • •    identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
  • •    przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;
  • •    wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami związanymi z cyklem konferencji AFROW