URSUS Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2017 - podsumowanie

W dniach 16 - 17 marca 2017 roku odbył się Finał Krajowy XXXV edycji URSUS Olimpiada Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

 

>>ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z RELACJĄ FOTOGRAFICZNĄ<<


Patronat honorowy nad olimpiadą objęli:

 

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

J.M. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 

Patronami merytorycznymi byli:

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 


 

Patronat medialny objęli:

Targi Kielce S.A.

Telewizja Polska S.A. – Program 3 Oddział w Kielcach

Tygodnik Zielony Sztandar

 

 

 

Sponsorami XXXV edycji URSUS Olimpiady Młodych Producentów Rolnych byli:

 

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego

Związek Młodzieży Wiejskiej

Hochland Polska Sp. z o.o.

Nordzucker Polska S.A.

Bakoma Sp. z o.o.

Targi Kielce S.A.

Grupa BPS

Agrobaca

 

 




 

 



 

 




W zmaganiach odbywających się 16 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach udział wzięło 60 uczestników: uczniów szkół rolniczych, studentów kierunków rolniczych oraz rolników do 40 roku życia. Pierwszym etapem eliminacji był test składający się z 50 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ochrony środowiska i OZE, ekonomiki i zarządzania, bhp w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Następnie 31 uczestników z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do części praktycznej, przygotowanej przez pracowników Świętokrzyskiego ODR w Modliszewicach.

 

Wyłoniona czołowa dziesiątka finalistów, w dniu 17 marca podczas Targów Agrotech w Kielcach, odpowiadała na pytania ustne przygotowane przez przedstawicieli UR w Krakowie, ŚODR oraz KRUS.

 

 

 

Nad prawidłowością czuwało Jury w składzie:

 

  • dr hab. inż. Urszula Malaga – Toboła, UR Kraków – Przewodniczący Jury
  • dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, UR Kraków – Członek Jury
  • dr inż. Urszula Sadowska, UR Kraków - Członek Jury
  • dr inż. pan Dariusz Baran - UR Kraków – Członek Jury
  • Rafał Wiatrowski - Główny Specjalista ZPRO KRUS OR w Kielcach – Członek Jury
  • Krystyna Banaś- kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kielcach ŚODR Modliszewice- Członek Jury

 

 

 

Po przeprowadzaniu Ścisłego Finału URSUS OMPR 2017 ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

 

I miejsce Musiał Tomasz 22 lata, woj. lubuskie, rolnik z Borów Wielkich
II miejsce
Bathelt Roman
– 23 lata, woj. śląskie, student
III miejsce
Czech Łukasz
23 lata, woj. lubelskie, student
IV miejsce
Rolewska Katarzyna
39 lat, woj. łódzkie, rolnik
V miejsce
Kaciopa Konrad
23 lata, woj. zachodniopomorskie, rolnik
VI miejsce
Chlebowski Maciej
23 lata , woj. mazowieckie, rolnik
VI miejsce Gołaszewski Tomasz –
26 lat , woj. podlaskie, rolnik
VIII miejsce
Szubert Andrzej
24 lata woj. łódzkie, rolnik
IX miejsce
Gołębiowski Andrzej
28 lat , woj. pomorskie, rolnik
X miejsce
Tymkiewicz Adam –
30 lat, woj. opolskie, student

 

 

  

Nagrody i puchary dla laureatów ufundowali:

 

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Wydawca Tygodnika Zielony Sztandar

Spółka Praska Giełda Spożywcza
Krajowa Rada Izb Rolniczych

Związek Młodzieży Wiejskiej

Procam Polska Sp. z o.o.

Feroma Sp. z o.o.
URSUS S.A.