XXX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - relacja

W dniach 28 czerwca - 2 lipca 2016 r. w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno odbył się XXX Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - Młodzieżowy Festiwal Tradycji. Projekt miał charakter artystyczny i związany był z kulturą ludową, narodową oraz tradycjami regionalnymi. Prezentacje artystyczne grup biorących udział w Festiwalu były ukierunkowane na przedstawieniu kultury ludowej regionów, z których wywodziły się zespoły. Młodzież uczestnicząca w Festiwalu była żywo związana z dziedzictwem kulturowym swoich lokalnych Ojczyzn, twórczością ich przodków, czyli tym co składa się na historię i tradycję narodów. Podczas występów nie brakowało również współczesnej kultury inspirowanej folkowymi trendami modowymi, tańca czy też poezji śpiewanej, co obrazuje szeroki wachlarz zainteresowań obecnej młodzieży.

 

 

W tegorocznej edycji Gali Finałowej Festiwalu udział wzięły 3 zespoły z terenu całej Polski. Znalazły się wśród nich:

Regionaly Zespół „Dolina Słomki”  ze Stronia,

Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”  z Gwoźdźca,

Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” z Myszyńca.


 

 

Harmonogram tegorocznego Festiwalu przedstawiał się następująco:

29.06.2016 r. – Malowanie skrzyń wiannych,

30.06.2016 r. – Małe formy teatralne, śpiew ludowy, muzyka instrumentalna, taniec ludowy, folk - moda młodzieżowa

 

 

 

 

 Powyższe przeglądy konkursowe realizowane były w porcie w Mrzeżynie na specjalnie do tego celu rozstawionej scenie i cieszyły się dużym zainteresowaniem przechodniów. Widownię stanowili głównie turyści oraz dzieci przebywające  w tym czasie na koloniach letnich.

Bardzo trafnym przedsięwzięciem promującym tegoroczny Festiwal było zorganizowanie korowodu w którym udział wzięli wszyscy uczestnicy. Przemarsz ulicami miasta rozpoczął się godzinie 16.00 z Portu w Mrzeżynie i bezpośrednio poprzedzał Koncert Galowy. Nad bezpieczeństwem podczas korowodu czuwała miejscowa policja.

 

 

 

W dniu 01.07.2016 r. o godzinie 16.30 w Porcie w Mrzeżynie rozpoczęła się Gala Finałowa Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej. Po uroczystym otwarciu odbyły się finałowe występy sceniczne wszystkich trzech polskich zespołów. Po zakończeniu części artystycznej wyłonieni zostali zwycięzcy i wręczono nagrody. Przewodniczący Komisji Konkursowej, w której skład weszli:

1. dr hab. Stanisław Węglarz - Przewodniczący Komisji,

2. mgr Kazimierz Budzik – Członek Komisji,

3. mgr inż. Zofia Skwarło – Członek Komisji,        

4. mgr Agnieszka Wargowska - Dudek – Członek Komisji

odczytał laureatów tegorocznej edycji Festiwalu, którymi okazali się:

MIEJSCE I: Regionaly Zespół „Dolina Słomki”  ze Stronia,

MIEJSCE II: Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”  z Gwoźdźca,

MIEJSCE III: Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” z Myszyńca.

 

 

 

 

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu wielu czołowych instytucji takich jak:


• Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach - największe w Polsce centrum hurtowej dystrybucji świeżych owoców i warzyw,

Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Tegoroczna jubileuszowa XXX edycja Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej po raz kolejny zakończyła się sukcesem, zarówno medialnym, jak i organizacyjnym. Mamy nadzieję, że przyszłe edycje Festiwalu przyciągną jeszcze większą liczbę zespołów oraz zaowocują wzrostem zainteresowania kulturą ludową wśród młodzieży wszystkich regionów Polski. 

Patronat medialny:

Oddział Regionalny Telewizji Polskiej w Szczecinie

Patronat honorowy:

Marek Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 
  

 

 

 

   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.