Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016 - wyniki

W dniach 17- 18 marca 2016 roku odbył się XXXIV Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej.

 

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli:

 

Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy

Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

J.M. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady – Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Patronami merytorycznymi byli:

 

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego


Patronat medialny objęli:

 

Telewizja Polska S.A. – Program 1

Telewizja Polska S.A. – Program 3 Oddział w Kielcach

Miesięcznik Top agrar Polska

Tygodnik Zielony Sztandar

 

Sponsorami XXXIV edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych byli:

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bakoma Sp. z o.o.

 Bomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ELEWARR Sp. z o.o.

FEROMA Sp. z o.o.

 Mo-BRUK S.A.

Sądecka Grupa Producentów Jaj „AGRO-FERMA” Sp. z o.o.

Targi Kielce S.A.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA Bronisze

 

  


 

 

 

 

 

  W zmaganiach odbywających się 17 marca w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach udział wzięło 60 uczestników: uczniów szkół rolniczych, studentów kierunków rolniczych oraz rolników do 40 roku życia. Pierwszym etapem eliminacji był test składający się z 50 pytań z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, mechanizacji, ochrony środowiska i OZE, ekonomiki i zarządzania, bhp w rolnictwie oraz Wspólnej Polityki Rolnej.            

Następnie 33 uczestników z najlepszymi wynikami zostało zakwalifikowanych do części praktycznej, przygotowanej przez pracowników Świętokrzyskiego ODR w Modliszewicach.

 

Wyłoniona czołowa dziesiątka finalistów, w dniu 18 marca podczas Targów Agrotech w Kielcach, odpowiadała na pytania ustne przygotowane przez przedstawicieli UR w Krakowie, ŚODR oraz KRUS.

 

Nad prawidłowością czuwało Jury w składzie:

 

  • dr hab. inż. Dariusz Kwaśniewski, UR Kraków – Przewodniczący Jury
  • dr inż. Urszula Sadowska, UR Kraków - członek Jury
  • dr hab. inż. Urszula Malaga – Toboła, UR Kraków – członek Jury
  • dr inż. pan Dariusz Baran - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – członek Jury
  • Hubert Żerniak, Zastępca Dyrektora ŚODR Modliszewice – członek Jury
  • Rafał Wiatrowski, OR KRUS w Kielcach – członek Jury

 

Po przeprowadzaniu Ścisłego Finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2016 ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

 

I miejsce  Dawid Krawczyk – 26 lat, woj. śląskie   
II miejsce
Krzysztof Furdyna – 22 lata, woj. podkarpackie
III miejsce
Roman Bathelt22 lata, woj. śląskie   
IV miejsce
Dawid Obojski – 37 lat, woj. mazowieckie
IV miejsce
Andrzej Szubert – 23 lata, woj. łódzkie

V miejsce Tomasz Musiał – 20 lat, woj. lubuskie
VI miejsce Kacper Kaliniak21 lat, woj. opolskie
VI miejsce
Andrzej Turzyński39 lat, woj. pomorskie      
VI miejsce
Mateusz Zajączek– 20 lat, woj. wielkopolskie  
VII miejsce
Marcin Janczuk – 23 lata, woj. warmińsko - mazurskie

 

Nagrody i puchary dla laureatów ufundowali: 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Prezes Agencji Rynku Rolnego

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Feroma Sp. z o.o.

Łukomet

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

Spółka Praska Giełda Spożywcza
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

URSUS S.A.

Wydawca Tygodnika Zielony Sztandar
Wydawca miesięcznika TOP AGRAR Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nagrody dla opiekunów zwycięzców ufundowała Krajowa Rada Izb Rolniczych.