Europejska Akademia Demokracji

Dnia 6 kwietnia 2014 roku zakończyło się ostatnie ze spotkań realizowanych w ramach projektu „Europejska Akademia Demokracji”, finansowanego ze środków programu „Młodzież w działaniu”. Międzynarodowe spotkania młodzieży odbyły się w miejscowościach: Szécsény (Węgry), Kraków oraz Szadek. W przedsięwzięciu udział wzięła młodzież z Polski i Węgier. Projekt miał za zadanie ukazać czym jest demokracja oraz poszerzyć wiedzę młodzieży w obszarze funkcjonowania instytucji UE oraz praw politycznych, uprawniających młodych do udziału w życiu publicznym. W efekcie prowadzonych przez nas działań, chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do podejmowania inicjatyw lokalnych, zaszczepić w nich postawy prospołeczne, które wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych skutkować będą polepszeniem dialogu między decydentami, a lokalną społecznością. Młodzież dzięki pogłębieniu swojej wiedzy stała się pewniejsza w kontaktach z osobami reprezentującymi różne grupy. Formuła projektu zakładała również ukazanie aspektów działalności samorządu lokalnego oraz instytucji europejskich poprzez działania praktyczne, wymagające od uczestników stałego zaangażowania i współuczestnictwa.