Jesteś tutaj:

Podsumowanie FIO

Głównym celem projektu „Model szkolnego przedsiębiorstwa społecznego na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich” była aktywizacja uczniów szkół rolniczych na rzecz wsparcia  i promocji przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych.

Cel ten Związek Młodzieży Wiejskiej osiągnął poprzez stworzenie programu nieformalnego kształcenia uczniów szkół rolniczych, który łączył edukację obywatelską z nauką przedsiębiorczości. W czterech szkołach rolniczych (Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta w Dobryszycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenie Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach, Zespół Szkół im. Władysława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej) wdrożony został model tworzenia grup samokształceniowych oraz opracowano model i strategię rozwoju szkolnego przedsiębiorstwa społecznego. Ponadto powstał model partnerstwa lokalnego opartego na współpracy społeczności szkolnych, wolontariuszy, samorządu, lokalnego biznesu i NGO’s.

W trakcie aktywnego uczestnictwa w projekcie młodzież zdobywała wiedzę, umiejętności oraz kompetencje niezbędne w przyszłym, dorosłym życiu. Jednocześnie promowano aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, prowadzące do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków obywatelskich.

 

Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich