Model szkolnego przedsiębiorstwa społecznego na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich

 Związek Młodzieży Wiejskiej

 

zaprasza szkoły rolnicze do uczestnictwa w projekcie

 

„Model szkolnego przedsiębiorstwa społecznego na obszarach wiejskich i miejsko - wiejskich”

 

Głównym celem projektu  realizowanego e od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. będzie aktywizacja uczniów szkół rolniczych na rzecz wsparcia i promocji przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych poprzez wykorzystanie nieformalnych metod kształcenia.

 

Program składa się z czterech modułów szkoleniowo - warsztatowych:

 

Moduł I – Warsztat Wolontariusza – Lidera;

Moduł II – Podstawy ekonomii społecznej;

Moduł III – Model funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego;

Moduł IV – Mechanizm budowy partnerstwa lokalnego.

 

Do udziału zachęcamy uczniów w wieku 16-18 lat, zamieszkałych w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich do 25 tyś. mieszkańców.

W projekcie łącznie zaplanowano udział 48 uczestników, w tym 40 uczniów z czterech różnych szkół rolniczych, 4 nauczycieli-opiekunów grup, 4 przedstawicieli samorządu lokalnego.

 

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

- wyjazd studyjny,

- konferencja otwierająca projekt,

- cztery 16-godzinne moduły szkoleniowe w okresie wrzesień – grudzień w Zakopanem w 2 grupach po 24 osoby,

- osiem konferencji lokalnych (po 2 na każdą ze szkół rolniczych) w okresie wrzesień – grudzień,

- 48 godzin doradztwa w szkołach rolniczych,

- konferencja podsumowująca projekt.

 

Realizując projekt założono wypracowanie następujących rezultatów:

 

- opracowanie modelu tworzenia młodzieżowych grup samokształceniowych,

- opracowanie modelu i strategii rozwoju szkolnego przedsiębiorstwa społecznego,

- opracowanie modelu partnerstwa lokalnego opartego o współpracę społeczności szkolnych, samorządu, lokalnego biznesu, NGO.Osoba kontaktowa:

Koordynator projektu: Anna Borkowska

Tel. 22 826 11 68

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa - nauczyciel

Karta zgłoszeniowa - uczeń

Karta zgłoszeniowa - przedstawiciel samorządu terytorialnego

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich