Efektywna komunikacja interpersonalna

Warszawa, 2 lipca 2013

 

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza do udziału w 5-dniowych warsztatach szkoleniowych w ramach realizacji zadania publicznego pn. „„Efektywna komunikacja interpersonalna kluczem do sukcesu – podejmowanie działalności pozarolniczej” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Terminy warsztatów:                   

31 lipca – 4 sierpnia 2012 r.

5 – 10 sierpnia 2012 r.

11 – 16 sierpnia 2012 r.

17 – 22 sierpnia 2012 r.

 

Miejsce organizacji projektu:

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Janówka”

ul. Nowosolska 2C

67 – 410 Sława

 

Głównym celem zadania jest wzmocnienie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej młodzieży biorącej udział w projekcie.  Elementem podsumowującym zadanie będzie wyjazd  studyjny do pobliskiego gospodarstwa rolnego, gdzie uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas zajęć składających się z trzech paneli tematycznych.

 

Uczestnikami projektu mogą być uczniowie szkół rolniczych oraz zamieszkali na wsi uczniowie innych szkół ponadgimnazjlanych. Podstawowym kryterium wyboru stanowił będzie status materialny rodziny oraz indywidualne potrzeby w zakresie wspierania efektywnej komunikacji.

 

 

W ramach realizacji zadania gwarantujemy: zakwaterowanie, wyżywienie, transport, wykwalifikowanego wykładowcę oraz ubezpieczenie NNW.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Prezesem Wojewódzkim odpowiednim dla danego regionu lub z Zarządem Krajowym ZMW – osoba kontaktowa Piotr Zawadzki tel. 662 022 167, e-mail piotr.zawadzki@zmw.pl

 

 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania się ! !

 

 

,,Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle.  Mówić, to mówić do kogoś.”

Hans Georg Gadamer

Formularze zgłoszeniowe:

Zgłoszenie indywidualne

Zgłoszenie grupowe

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi