Ogłoszenie 1a/FAPA/2010 - rozstrzygnięcie

Ogłoszenie dostępne było na  stronie internetowej Związku Młodzieży Wiejskiej oraz w siedzibie zamawiającego. Do 29 września 2010r. wpłynęły 3 oferty. Komisja dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na stanowisko koordynatora projektu „WYKORZYSTANIE KOMPUTERA, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INTERNETU GWARANCJĄ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM”.

 

Na wyłonienie tej osoby miało wpływ:

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,

Dotychczasowa współpraca z ZKZMW,

Kwalifikacje zawodowe pozwalające stwierdzić, iż w/w osoba jest w stanie pełnić obowiązki koordynatora projektu.