Jesteś tutaj:

Ogłoszenie 1a/FAPA/2010

Związek Młodzieży Wiejskiej zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej usługi  koordynacji projektu „WYKORZYSTANIE KOMPUTERA, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH I INTERNETU GWARANCJĄ SPRAWNEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM ROLNYM” realizowanego na podstawie umowy nr 0044-6900-FA1900159/09, zawartej w dniu 17 sierpnia 2010r, pomiędzy Zleceniodawcą a Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego specyfikacją zapytania ofertowego. Dokumenty można składać od 20 do 29 września 2010r. do godz. 16:00.

 

Załączniki:

Specyfikacja zapytania ofertowego


 

Projekt współfinansowany jest z Fundacji Programów Pomocy Dla Rolnictwa FAPA