„CAP after 2013 – youth perspective”

    W dniach 12 – 17 luty 2012 r. Związek Młodzieży Wiejskiej wraz z Fiatal Gazdak Magyarorszagi Szovetsege AGRYA zorganizował projekt zatytułowany „CAP after 2013 – youth perspective”. Celem projektu, realizowanego w Poznaniu i na terenie województwa wielkopolskiego, było zwiększenie zainteresowania młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej, a w szczególności metodami służącymi rozwojowi europejskiej wsi. Młodzież z Polski i Węgier przedstawiała swoje poglądy i obawy względem WPR po 2013 r. W trakcie warsztatów dyskutowano o konieczności tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym. Uwieńczeniem przedsięwzięcia było zaprezentowanie wyników projektu podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika, organizowanego podczas Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolniczej Polagra – PREMIERY w Poznaniu. W ramach projektu powstała lista postulatów oraz pomysłów, które w przyszłości pomogą  w rozwoju obszarów wiejskich.

   Poprzez wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej uczestnicy poznali  tradycje, zwyczaje oraz kulturę kolegów z zagranicy. Poprawili swoje zdolności językowe i nauczyli się prezentacji własnych opinii.