Jesteś tutaj:

Ogłoszenie 38/5.4.2.7

Związek Młodzieży Wiejskiej zwraca się z prośbą o złożenie oferty dotyczącej usługi doradczej realizowanej na rzecz pracowników, działaczy i wolontariuszy organizacji pozarządowych współpracujących z CIiWOP Związku Młodzieży Wiejskiej zlokalizowanym w miejscowości Jędrzejów, prowadzonej w ramach projektu: Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko miejskich. Tematyka realizowanej usługi doradczej: finanse.

Informacje dodatkowe:

Ofertę należy złożyć zgodnie z załączoną do zapytania ofertowego specyfikacją zapytania ofertowego. Dokumenty można składać od 14 do 29 lutego 2012r. do godz. 15:00.

 

Załączniki:

Specyfikacja zapytania ofertowego


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego