Jesteś tutaj:

O Nas

       Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja zrzeszająca osoby do 35 roku życia. Działamy na arenie kraju od 1928 roku reprezentując interesy młodzieży z obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. Historia ZMW to historia młodych dziewcząt i chłopców, którzy scenariuszami życia uświetniali imię organizacji, ale również prezentowali postawy patriotyczne, postępowe czy prospołeczne wpływające na rozwój naszej Ojczyzny. Często te historie miały charakter heroicznych wyzwań, gdy młodym ludziom przychodziło stanąć do walki o wolność kraju zasilając oddziały m. in. Batalionów Chłopskich. Działaczom ZMW Polskość kojarzyła się nie tylko z przywiązaniem do narodu, ale przede wszystkim z równym traktowanie ogółu obywateli bez względu na płeć, stan zamożności czy pochodzenie. Młodzi ludzie z ZMW często musieli podejmować walkę o sprawiedliwy dostęp do edukacji, pracy czy ziemi dla młodych rolników. Sprawiedliwość społeczna wyznacza granice dla sumienia działaczy ZMW by nie zapominać o tych, którzy mogą zostać wykluczeni ze społeczeństwa obywatelskiego.

 

       Możliwość organizowania się sprzyja budowaniu relacji między ludzi a zarazem wzmacnia głos organizacji. Dzięki ZMW młodzi ludzie mogą realizować swoje pasje i zainteresowania, ale również zdobywać nowe kwalifikacje i poszerzać horyzonty. Możliwość rozwoju osobowościowego sprawia, że działacze Związku Młodzieży Wiejskiej mają możliwość korzystania z dóbr jakie stwarza rozwój Polski, a także członkostwo w Unii Europejskiej.

 

       Dokąd zmierza Związek Młodzieży Wiejskiej? ZMW cały czas się z mienia obecnie możemy powiedzieć, że z organizacji 1.9 stajemy się nowoczesną organizacją w wersji 2.0. Staje się tak dzięki ciągłej wymianie pokoleń a co za tym idzie poruszaniu problemów, które nurtują młodzież współcześnie. W naszych działaniach nie zapominamy o bezrobociu wśród młodych, które obejmuje co raz większą część młodej populacji. Pamiętamy również o ekonomii społecznej, dającej dodatkowe możliwości pracy czy rozwoju kwalifikacji. Kwestią istotną w działaniach ZMW jest pełnowartościowy udział młodych ludzi w życiu obywatelskim zarówno w naszym kraju jak i Europie. Dziś w kosmopolitycznym Świecie jesteśmy wiodącą organizacją korzystającą z wymian międzynarodowych czy staży zagranicznych dla młodych ludzi.

 

         My ZMW to młodzi ludzie, którzy pragną „odważnie przez życie iść po nowe sięgać marzenia”

 

Łącząc pozdrowienia,

 

Dariusz Suszyński

Prezes Zarządu Krajowego

Związku Młodzieży Wiejskiej