Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2011

Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. W Olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół średnich, kształcących na kierunkach rolniczych oraz osoby posiadające wykształcenie rolnicze na poziomie co najmniej średnim. Limit wiekowy Uczestników od 17 do 40 lat.

 

W celu wyłonienia najlepszego z najlepszych, wzorem lat poprzednich, Olimpiada przebiegać będzie trójetapowo, z Finałem Krajowym w dniach 10 – 11 marca 2011 r. (czwartek-piątek), podczas XVI Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach.

 

Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej jest pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi żywo związanych z problematyką rolniczą. Jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej. Osiągając cele Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Celami przyświecającymi organizację kolejnych edycji Olimpiady jest m. in.:

-  rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych;
-  rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego;
-  wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk;
-  popularyzacja osiągnięć w rolnictwie.


Związek Młodzieży Wiejskiej wkłada wiele wysiłku by rolnictwo polskie, w myśl europejskiej sentencji stawało się młode, innowacyjne i konkurencyjne i dlatego mottem przewodnim Olimpiady jest hasło: „Młodość, Innowacyjność, Konkurencyjność”.
Pragniemy zainteresować Państwa kolejną edycją Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, wierząc iż towarzysząca zmaganiom intelektualnym rywalizacja, przyczyni się do utrwalenia pozytywnych idei wśród młodzieży. Organizując kolejną edycję Olimpiady, Związek Młodzieży Wiejskiej zachęca by w zdobywaniu wiedzy, wymianie poglądów i doświadczeń, określaniu wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju rolnictwa, wreszcie poznawaniu nowych ludzi i zawieraniu przyjaźni, uczestniczyło jak najwięcej młodych ludzi związanych ze środowiskiem wiejskim. Laureaci naszych poprzednich edycji to dziś najlepsi producenci rolni w kraju. Wiedza, doświadczenie i znajomości zdobyte m. in. podczas kilkumiesięcznych eliminacji sprawiły, iż łatwiej jest im odnaleźć kierunek i cel rozwoju polskiego rolnictwa.

 

Ewentualne zapytania na temat Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2011 prosimy kierować na adres mailowy zkzmw@zmw.pl lub telefonicznie (022) 826 11 68.
 

Zgłoszenie proszę przesłać listownie na adres ZMW lub faksem
(022) 826 44 55 w terminie do 31 stycznia 2011 r.

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dla szkół

Formularz zgłoszenia indywidualnego

Regulamin OMPR 2011

Logo

OMPR