Zaproszenie: Aktywni lokalnie, etap II

Zapraszamy na II etap szkolenia w ramach programu "Aktywni lokalnie". Celem realizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników organizacji pozarządowych.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia obejmują tematykę z zakresu:
•    zarządzania personelem w NGO (sesja I)
•    budowania marki organizacji – skutecznej promocji (sesja II)
•    zarządzania finansami w NGO (sesja III)

 

Organizowane szkolenie jest bezpłatne i składa się z 3 sesji. Realizator pokrywa koszty: zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, honoraria wykładowców oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (ryczałt: 50zł/osoba)

 

Miejsce szkolenia

 

Lublin
Hotel Restauracja „Na rogatce”, ul. Sielankowa 1
20-802 Lublin
www.narogatce.pl
 

Terminy


Zarządzanie personelem w NGO: 11–12 grudnia 2010 r.
Budowanie marki organizacji: 17–19 grudnia 2010 r.
Zarządzanie finansami w NGO: 21-23 stycznia 2011 r.

 

 

Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu
warunków uczestnictwa w projekcie.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Program I sesji
Program II sesji
Program III sesji
Formularz zgłoszeniowy

 

 

Wypełniony oraz podpisany formularz należy przesłać na adres:

e-mail: ewa.borodijuk@zmw.pl
fax: (82) 572 62 19