Zaproszenie: Aktywni lokalnie

W imieniu Związku Młodzieży Wiejskiej mamy przyjemność zaprosić 1 osobę - przedstawiciela Państwa gminy lub starostwa na szkolenie „Wsparcie organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich”.

Celem realizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych w zakresie współpracy oraz zasad budowy partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia obejmują tematykę z zakresu:
•    podstaw prawnych współpracy NGO z samorządem
•    tworzenia planu współpracy oraz budowanie partnerstwa z NGO
•    przedstawienie przykładów dobrych praktyk z Polski i z innych krajów UE 

 

Organizowane szkolenie jest bezpłatne i przeznaczone dla pracowników podmiotów podległych jednostkom samorządu terytorialnego. Realizator pokrywa koszty: zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, honoraria wykładowców oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (ryczałt: 50zł/osoba)

 

Miejsce szkolenia

 

Zakopane
Pensjonat „Pod Giewontem”, ul. Skibówki 35A
34 – 500 Zakopane
www.podgiewontem.zakopane.pl
Termin szkolenia:
8–10 grudnia 2010 r.

 

 

Zainteresowane uczestnictwem osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu
warunków uczestnictwa w projekcie.

 

Ilość miejsc ograniczona!


 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

 

 

Zgłoszenia oraz pytania proszę kierować na adres:

Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Turku
Katarzyna Woźniak
Budynek Starostwa Powiatowego w Turku
ul. Kaliska 59, pok. Nr 13A
62-700 Turek
tel. 512 985 814, (63) 289 62 45
katarzyna.wozniak@zmw.pl